Activitat econòmica i laboral

Subvencions atorgadesConvocatòries de subvencions i ajuts
PressupostExecució pressupostària trimestralModificació de pressupostosCompliment dels objectius d’estabilitat pressupostàriaLiquidació del pressupost
Contractes formalitzats i licitacions en tràmitPeríode Mitjà de pagament a proveïdors
Relació de llocs de treball (RLT)Convocatòries de personal i resultats
Convenis de col·laboracióConvenis urbanístics
Subscriure a