Certificats digitals

Seguint els passos d’aquest vídeo podeu realitzar l’alta a servei d’identificació idCAT Mòbil. Podeu fer l’alta al servei tant amb DNI com amb TIE. IMPORTANT, en el procés d’alta a idCATMòbil heu d’introduir el codi de barres que apareix a la part posterior de la targeta sanitària individual de ...
Com sol·licitar l’idCAT certificat Com descarregar i instal·lar l’idCAT certificat Cómo solicitar el certificado idCAT Cómo descargar e instalar el certificado idCAT كيفية طلب الحصول عل ى شهادة إيدكات idCAT كيفية تحميل وتثبيت شهادة إيدكات idCAT How to request the idCAT certificate How to download ...
En els següents enllaços trobareu informació per a poder sol·licitar un certificat de representació Certificat de representació – Representante de Administrador Único o Solidario Societats anònimes (A) i limitades (B) si el representant de la societat és administrador únic o solidari, tingui ...
Subscriure a