Perfil de Govern

Composició, competències i calendari de treball dels òrgans de governConvocatòries de sessions del PleActes del Ple
Composició, competències i calendari de treball dels òrgans de govern
ALCALDEJOAN MIRÓ ANDREU: Cultura, Joventut, Esports, Festes, Sanitat, Personal i Polítiques digitals  REGIDOR/A D'ENSENYAMENT, ECONOMIA I HISENDAMODESTA GARRIGA VIDAL: Ensenyament, Economia i Hisenda  1ER TINENT D'ALCALDERAMÓN BATET VIVES : Aigua, Indústria, Comerç, Turisme, Medi Ambient,...
Composició, competències i calendari de treball dels òrgans de govern
Subscriure a