Noticies

21/03/2024
CONVOCATÒRIA PER PROJECTE I ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 20 de juny de 2023, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 19.758,94 € inclòs en la convocatòria de subvencions per a...
06/03/2024
En data 18 d’agost de 2023, l’Ajuntament de Masllorenç ha obtingut el Certificat de l’Esquema Nacional de Seguretat de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya que s’adjunta Podeu visualitzar el certificat ENS clicant aquí .
09/02/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit pel 2023 una subvenció de 35.000 euros a l’Ajuntament de Masllorenç dins el Pla d’Acció Municipal en el programa de Despesa Corrent, destinant a fer front les despeses de subministrament elèctric, reparació manteniment i conservació, combustibles i carburants,...
27/10/2023 Actualitat
El dia 15 de març de 2023, excavacions Juan José Blanco Lara de Roda de Berà va iniciar uns treballs de desbrossament i trituració de la vegetació existent a la zona verda de la urbanització Font d’en Talló amb mitjans mecànics. Posteriorment, el mes de setembre de 2023, un cop finalitzat el...
28/09/2023 Actualitat
Des de l’1 de gener de 2022 fins el dia 30 de juny de 2023, l'Ajuntament de Masllorenç ha portat a terme les següents actuacions destinades a equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà i en elements patrimonials de l'any 2022: - Adquisició d'un escenari modular a Grup Viada Mataró, SL amb...
13/09/2023
Conveni amb la Diputació de Tarragona per a la implementació de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) als municipis de menys de 20.000 habitants. El Consell Comarcal del Baix Penedès coordina i executa la implementació de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) als municipis de la comarca de menys de...
31/07/2023
El mes d’agost de 2022, l’empesa Forest Maranai, SLU va fumigar els filtres verds de les clavegueres de Masllorenç i Masarbonès pel mosquit tigre i el mes d’octubre, va aplicar insecticida als pins dels espais urbans del municipi de Masllorenç. Totes dues les van portar a terme per encàrrec de l’...
23/01/2023
CONVOCATÒRIA DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 20 de setembre de 2022, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 5.497,80 € inclòs en la...
03/01/2023 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha concedit pel 2022 una subvenció de 35.000 euros a l’Ajuntament de Masllorenç dins el Pla d’Acció Municipal en el programa de Despesa Corrent, destinant a fer front les despeses de subministrament elèctric, reparació manteniment i conservació, combustibles i carburants,...
26/10/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Masllorenç una subvenció per un import de 8.422,00 euros per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg) durant l’any 2022.

Pàgines