Noticies

13/09/2023
Conveni amb la Diputació de Tarragona per a la implementació de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) als municipis de menys de 20.000 habitants. El Consell Comarcal del Baix Penedès coordina i executa la implementació de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) als municipis de la comarca de menys de...
31/07/2023
El mes d’agost de 2022, l’empesa Forest Maranai, SLU va fumigar els filtres verds de les clavegueres de Masllorenç i Masarbonès pel mosquit tigre i el mes d’octubre, va aplicar insecticida als pins dels espais urbans del municipi de Masllorenç. Totes dues les van portar a terme per encàrrec de l’...
23/01/2023
CONVOCATÒRIA DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 20 de setembre de 2022, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 5.497,80 € inclòs en la...
03/01/2023 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha concedit pel 2022 una subvenció de 35.000 euros a l’Ajuntament de Masllorenç dins el Pla d’Acció Municipal en el programa de Despesa Corrent, destinant a fer front les despeses de subministrament elèctric, reparació manteniment i conservació, combustibles i carburants,...
26/10/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Masllorenç una subvenció per un import de 8.422,00 euros per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg) durant l’any 2022.
17/10/2022
Procediment d’expropiació per taxació conjunta de dues finques registrals situades al Camí del Pantano
31/08/2022
APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ DE LES FINQUES SITUADES EN EL CAMÍ PANTANO, NÚMERO 23, DEL MUNICIPI DE MASLLORENÇ
18/08/2022
CONVOCATÒRIA DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 21 de desembre de 2021, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 13.096,96 € inclòs en la...
25/01/2022
AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ ANUNCI El ple ordinari de la corporació municipal de Masllorenç que va tenir lloc el dia 14 de desembre de 2021 va aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el projecte d’obra municipal ordinària titulat “Projecte per a la perforació d’un pou d’aigua per a l’...
30/12/2021 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha concedit pel 2021 una subvenció de 35.000 euros a l’Ajuntament de Masllorenç dins el Pla d’Acció Municipal en el programa de Despesa Corrent, destinant a fer front les despeses de subministrament elèctric, reparació manteniment i conservació, combustibles i carburants,...

Pàgines