AJUTS CONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L’AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ L’ANY 2023

21/03/2024

AJUTS CONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L’AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ L’ANY 2023

CONVOCATÒRIA PER PROJECTE I ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 20 de juny de 2023, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 19.758,94 € inclòs en la convocatòria de subvencions per a ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular per a l’any 2023.

CONVOCATÒRIA PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 3 d’octubre de 2023, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 39.013,22 € i de 3.548,05 € per a la realització d’actuacions incloses en la Línia 1.2 i 1.8 per enllumenat i tecnologies, respectivament, de la convocatòria de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, PAESC per a l’any 2023.