Noticies

18/11/2021 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Masllorenç dins el Pla d'Acció Municipal 2019 la quantitat de 7.808,25 euros corresponent al PAM Inversió de l'exercici 2019, destinat a les obres del pou del pantà.
28/10/2021 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Masllorenç dins el Pla d'Acció Municipal 2021 la quantitat de 84.600,41 euros corresponent al PAM Invesió de l'exercici 2021, destinant la renovació de la canonada d'abastament en alta a Masllorenç
05/07/2021
PROGRAMA DE SUBVENCIONS PER A LA MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS DELS CONSULTORIS MÈDICS DE TITULARITAT MUNICIPAL. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 1 de desembre de 2020, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un...
23/06/2021
Aquí es poden consultar les notícies actaulitzades d'aquest ajuntament: https://es-es.facebook.com/ajmasllorenc/

Pàgines