Noticies

17/10/2022
Procediment d’expropiació per taxació conjunta de dues finques registrals situades al Camí del Pantano
31/08/2022
APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ DE LES FINQUES SITUADES EN EL CAMÍ PANTANO, NÚMERO 23, DEL MUNICIPI DE MASLLORENÇ
18/08/2022
CONVOCATÒRIA DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 21 de desembre de 2021, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 13.096,96 € inclòs en la...
25/01/2022
AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ ANUNCI El ple ordinari de la corporació municipal de Masllorenç que va tenir lloc el dia 14 de desembre de 2021 va aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el projecte d’obra municipal ordinària titulat “Projecte per a la perforació d’un pou d’aigua per a l’...
30/12/2021 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha concedit pel 2021 una subvenció de 35.000 euros a l’Ajuntament de Masllorenç dins el Pla d’Acció Municipal en el programa de Despesa Corrent, destinant a fer front les despeses de subministrament elèctric, reparació manteniment i conservació, combustibles i carburants,...
18/11/2021 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Masllorenç dins el Pla d'Acció Municipal 2019 la quantitat de 7.808,25 euros corresponent al PAM Inversió de l'exercici 2019, destinat a les obres del pou del pantà.
28/10/2021 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Masllorenç dins el Pla d'Acció Municipal 2021 la quantitat de 84.600,41 euros corresponent al PAM Invesió de l'exercici 2021, destinant la renovació de la canonada d'abastament en alta a Masllorenç
05/07/2021
PROGRAMA DE SUBVENCIONS PER A LA MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS DELS CONSULTORIS MÈDICS DE TITULARITAT MUNICIPAL. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 1 de desembre de 2020, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un...
23/06/2021
Aquí es poden consultar les notícies actaulitzades d'aquest ajuntament: https://es-es.facebook.com/ajmasllorenc/

Pàgines