ACTUACIONS DE L’AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES

31/07/2023

ACTUACIONS DE L’AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES

El mes d’agost de 2022, l’empesa Forest Maranai, SLU va fumigar els filtres verds de les clavegueres de Masllorenç i Masarbonès pel mosquit tigre i el mes d’octubre, va aplicar insecticida als pins dels espais urbans del municipi de Masllorenç.

Totes dues les van portar a terme per encàrrec de l’Ajuntament de Masllorenç.

Aquestes actuacions compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

La Junta de Govern d’aquesta administració que va tenir lloc el dia 20 de setembre de 2022, va aprovar la concessió d’un ajut de 5.497,80 euros a l’Ajuntament de Masllorenç en el marc en la convocatòria de subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2022.