Anunci "APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ DE LES FINQUES SITUADES EN EL CAMÍ PANTANO, NÚMERO 23, DEL MUNICIPI DE MASLLORENÇ"

31/08/2022

Anunci "APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ DE LES FINQUES SITUADES EN EL CAMÍ PANTANO, NÚMERO 23, DEL MUNICIPI DE MASLLORENÇ"