Noticies

27/10/2023 Actualitat
El dia 15 de març de 2023, excavacions Juan José Blanco Lara de Roda de Berà va iniciar uns treballs de desbrossament i trituració de la vegetació existent a la zona verda de la urbanització Font d’en Talló amb mitjans mecànics. Posteriorment, el mes de setembre de 2023, un cop finalitzat el...
28/09/2023 Actualitat
Des de l’1 de gener de 2022 fins el dia 30 de juny de 2023, l'Ajuntament de Masllorenç ha portat a terme les següents actuacions destinades a equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà i en elements patrimonials de l'any 2022: - Adquisició d'un escenari modular a Grup Viada Mataró, SL amb...
03/01/2023 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha concedit pel 2022 una subvenció de 35.000 euros a l’Ajuntament de Masllorenç dins el Pla d’Acció Municipal en el programa de Despesa Corrent, destinant a fer front les despeses de subministrament elèctric, reparació manteniment i conservació, combustibles i carburants,...
30/12/2021 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha concedit pel 2021 una subvenció de 35.000 euros a l’Ajuntament de Masllorenç dins el Pla d’Acció Municipal en el programa de Despesa Corrent, destinant a fer front les despeses de subministrament elèctric, reparació manteniment i conservació, combustibles i carburants,...
18/11/2021 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Masllorenç dins el Pla d'Acció Municipal 2019 la quantitat de 7.808,25 euros corresponent al PAM Inversió de l'exercici 2019, destinat a les obres del pou del pantà.
28/10/2021 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Masllorenç dins el Pla d'Acció Municipal 2021 la quantitat de 84.600,41 euros corresponent al PAM Invesió de l'exercici 2021, destinant la renovació de la canonada d'abastament en alta a Masllorenç