Anunci "Procediment d’expropiació per taxació conjunta de dues finques registrals situades al Camí del Pantano"

17/10/2022

Anunci "Procediment d’expropiació per taxació conjunta de dues finques registrals situades al Camí del Pantano"