Ajuts concedits per la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Masllorenç l'any 2022

23/01/2023

Ajuts concedits per la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Masllorenç l'any 2022

CONVOCATÒRIA DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 20 de setembre de 2022, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 5.497,80 € inclòs en la convocatòria de subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2022


CONVOCATÒRIA PER PROJECTE I ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 26 de juliol de 2022, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import d’11.089,58 € inclòs en la convocatòria de subvencions per a ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular per a l’any 2022.


CONVOCATÒRIA PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 4 d’octubre de 2022, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 33.255,07 € i de 7.348,17 € per a la realització d’actuacions incloses en la Línia 2 – PAESC i Línia 1 – Incendis, respectivament, de la convocatòria de subvencions per la transició energètica i acció climàtica per a l’any 2022


CONVOCATÒRIA PER INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS CULTURALS O D’INTERÈS CIUTADÀ

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 29 de novembre de 2022, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 23.750,00 € inclòs en la convocatòria de subvencions per a ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials per a l’any 2022.


CONVOCATÒRIA PER RESTRABLIR BÉNS I SERVEIS AFECTATS PER FENÒMENS METEOROLÒGICS I ALTRES SITUACIONS EXCEPCIONALS

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 18 d’octubre de 2022, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 14.979,39,00 € inclòs en la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals per a l’any 2022.