Com obtenir un certificat de representació (Empreses/entitats sense ànim de lucre)?

En els següents enllaços trobareu informació per a poder sol·licitar un certificat de representació

 

Societats anònimes (A) i limitades (B) si el representant de la societat és administrador únic o solidari, tingui inscrites les seves facultats de representació en el Registre Mercantil i aquestes no hagin estat revocades.

Cost del certificat: 24 euros

Vàlid: 2 anys

Video Tutorial (2017)

 

Lletres d’inici del NIF A, B, C, D, F, G, J, N, Q, R, S, P, V.

Cost del certificat: 14 Euros

Vàlid: 2 anys

Video Tutorial (2017)

 

Lletres d’inici del NIF E, H, N, P, S, U, V, W.

No té cost

Vàlid: 2 anys

Video Tutorial (2017)