AJUTS CONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L'AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ L'ANY 2020

05/07/2021

AJUTS CONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L'AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ L'ANY 2020

PROGRAMA DE SUBVENCIONS PER A LA MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS DELS CONSULTORIS MÈDICS DE TITULARITAT MUNICIPAL.
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 1 de desembre de 2020, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 301,99 € inclòs en la convocatòria de l’any 2020 del programa de concessió de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal.
 
PROGRAMA DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS PER LA PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS DOMÈSTICS
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 10 de novembre de 2020, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 1.839,20 € en concepte de gestió d’animals dins la convocatòria de l’any 2020 del programa destinat a la realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics.
 
PROGRAMA DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES DE PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 24 de novembre de 2020, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 1.535,62 € per a la realització d’actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans.
 
PROGRAMA DE SUBVENCIONS DESTINADES  A GARANTIR EL CONTROL DE LA QUALITAT DE L’AIUGA DE CONSUM HUMÀ
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 3 de novembre de 2020, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 4.079,70 € inclòs en la convocatòria de l’any 2020 del programa de concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut públic, destinades a la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà.
 
PROGRAMA DE FINANÇAMENT D’ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 1 de desembre de 2020, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 6.011,40 € inclòs en la convocatòria de l’any 2020 del programa de concessió de subvencions per al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals.
 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A INVERSIONS EN HABITATGES DE TITULARITAT MUNICIPAL
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 27 d’octubre de 2020, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç uns ajuts de 3.986,95 € i de 4.669,27 € per a la millora del pis del Cafè al C/ Nou, núm. 1 i la millora de l’habitatge del C/ Major, núm. 52, respectivament, inclosos en la convocatòria per l’any 2020 del programa de concessió de subvencions per a inversions en habitatges de titularitat municipal.
 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS I ALTRES ENS LOCALS DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA PER A PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÈS CIUTADÀ DE CARÀCTER SINGULAR
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 24 de novembre de 2020, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 5.080,00 € pel foment de les tradicions nadalenques dins la convocatòria als ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, per projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular per a l’any 2020.
 
CONTRACTACIÓ D’ACTIVITATS INCLOSES EN EL CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS CULTURALS DELS AJUNTAMENTS  (E-CATÀLEG)
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 29 de setembre de 2020, es  va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç uns ajuts per l’import de 900 €, 2.450,00 € i 1.800,00 € per l’actuació del grup “Grup d’havaneres Olla Barrejada”” amb l’espectacle “Havaneres i cançó catalana i marinera”,  l’actuació del grup “CHECK &GO! Management” amb l’espectacle “Disco mòbil 16.000w” i “Disco mòbil 10.000w” que van tenir lloc els dies 30 d’agost, 1 d’agost i 30 de juliol de 2020, respectivament, contractades per mitjà del catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments.

 

Podeu consultar mes informació a :https://seuelectronica.dipta.cat