Ajuts concedits per la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Masllorenç l'any 2021

18/08/2022

Ajuts concedits per la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Masllorenç l'any 2021

CONVOCATÒRIA DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 21 de desembre de 2021, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 13.096,96 € inclòs en la convocatòria de subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2021.


CONVOCATÒRIA PER ACTIVITATS CULTURALS O D’INTERÈS PER LA CIUTADANIA, DE CARÀCTER SINGULAR

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 5 d’octubre de 2021, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 7.000,00 € inclòs en la convocatòria de subvencions per a ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular per a l’any 2021.


CONVOCATÒRIA PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 14 de desembre de 2021, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 19.374,00 € i de 22.583,44 € per a la realització d’actuacions incloses en la Línia 2 – PAESC i Línia 3 - Biomassa, respectivament, de la convocatòria de subvencions per la transició energètica i acció climàtica.