També s'organitzen molt sovint excursions i caminates per la zona.