Què necessito per poder tramitar electrònicament?

Per realizar tràmits com a persona física haureu de disposar d’idCAT Mòbil o d’un certificat digital com l’IdCAT.

Si sou empresa necessitareu un certificat digital d’una autoritat certificadora qualificada (FNMT, Camerfirma).